Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych przesłanych przez formularz zapisu na jazdę testową

Kto jest administratorem podanych przez Pana/Panią danych?

1. Wybrana przez Pana/Panią marka Auto Finance („salon samochodowy wszystkich marek”) (tj. marka grupy Mirai, którego dane kontaktowe znajdują się w wykazie zamieszczonym na stronie Auto Finance www.autofinance.com.pl);

2. Mirai Motors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu, Polska, ul. Wolności 1

Ten podmiot jest odrębnym administratorem.

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera i Mazda:

w celu organizacji lub przeprowadzenia jazdy próbnej;
w celach marketingowych, w szczególności w celu przeprowadzenia badania satysfakcji, marketingu bezpośredniego towarów i usług Mazda, a w przypadku, gdy administratorem jest Dealer, również marketingu bezpośredniego towarów i usług Dealera.
Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Czy ma Pan/Pani obowiązek podania danych?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do organizacji i przeprowadzenia jazdy próbnej.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które Pani/Panu przysługują na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się pod linkiem.